Internet of Things – IoT

Internet of Things (Vạn vật kết nối) đang xu thế mới của thế giới công nghệ, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.

EmbedVN cung cấp giải pháp và các phần tử cơ bản để tạo nên những thiết bị điện tử có khả năng kết nối. Đó có thể là kết nối qua mạng WiFi, mạng di động 3G – 4G, hay các giao tiếp tầm ngắn như Bluetooth, hồng ngoại, XBee, ZigBee, NFC, RFID…

Hiển thị tất cả 9 kết quả