raspberry pi 3

Raspberry Pi 3
Máy tính Raspberry Pi ra mắt cách đây 4 năm, và tính đến nay đã có hơn 8.000.000 chiếc được bán ra....