stm8s

  • Kit phát triển STM8S Discovery

    420.000  380.000 

    Kit phát triển STM8S-DISCOVERY giúp bạn khám phá các tính năng của vi điều khiển 8 bit STM8S để phát triển và chia sẻ ứng dụng của riêng bạn.

    STM8S-DISCOVERY được xây dựng dựa trên MCU STM8S105C6T6, nó cho phép bạn sử dụng được các tính năng chính của tất cả các dòng chip STM8S. Kit STM8S Discovery bao gồm một mạch nạp và debug ST-Link ở phần phía trên, và một nút bấm cảm ứng điện dung ở phần kit.

    Mua hàng