Bo mạch BeagleBone Black
Bo mạch BeagleBone Black
Mạch nhúng BeagleBone Black
Main Linux BeagleBone Black
Bo mạch BeagleBone Black
Bo mạch BeagleBone Black
Mạch nhúng BeagleBone Black
Main Linux BeagleBone Black

BeagleBone Black ARM Cortex-A8 1GHz

Availability: In stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BeagleBone Black là bo mạch chủ PC tý hon có kích thước nhỏ gọn như một chiếc thẻ tín dụng tựa như model Raspberry Pi từng xuất hiện trên thị trường. BeagleBone Black là thành quả nghiên cứu của 2 kỹ sư Texas Instruments.

1.750.000