Màn hình LCD 16x2 - LCD1602
Màn hình LCD 16x2 - LCD1602

Màn hình LCD 16×2 – LCD1602

Availability: In stock
SKU: LCD1602

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Màn hình LCD 16×2 (LCD1602) là màn hình ký tự đơn sắc, hiển thị các chữ cái ASCII với 2 dòng và 16 cột, hiển thị được 32 ký tự đồng thời.

50.000