Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán
Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán
Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán
Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán
Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán
Arduino UNO R3 phiên bản DCCduino chip dán

Arduino UNO R3 chip dán

Availability: In stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phiên bản Arduino chip dán của DCCduino được cộng đồng Arduino và DIY thế giới ưa chuộng vì ngoài giá cả phải chăng, DCCduino còn giải quyết một số vấn đề tương thích trên các hệ điều hành mới của phiên bản gốc.

130.000