Mạch nạp AVR USB ISP có vỏ bọc
Mạch nạp AVR USB ISP USB ASP
Mạch nạp AVR USB ISP không vỏ bọc
Mạch nạp AVR USB ISP USB ASP
Mạch nạp AVR USB ISP có vỏ bọc
Mạch nạp AVR USB ISP USB ASP
Mạch nạp AVR USB ISP không vỏ bọc
Mạch nạp AVR USB ISP USB ASP

Mạch nạp AVR USBasp – USB ISP

Availability: In stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mạch nạp AVR USB ISP – USB ASP giao tiếp với máy tính qua cổng USB với driver dạng HID tự động nhận không cần cài đặt. AVR ISP hỗ trợ nạp các loại chip ATmel AVR, 8051 (họ AT89S) và EEPROM.

80.000