Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2
Mạch nhúng ODROID-U2

ODROID-U2 – ARM Cortex A9 1.7GHz

Availability: Out stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

ODROID-U2 là nền tảng phần cứng mở cỡ nhỏ sử dụng vi xử lý Samsung Exynos4412 Prime. Đây là chip ARM Cortex A9 4 nhân 1.7GHz hiệu năng cao. ODROID-U2 có khả năng chạy Android và Ubuntu.

Miễn phí!

Hết hàng