Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B

Raspberry Pi Model B 512MB RAM

Availability: Out stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Raspberry Pi Model B là phiên bản thứ 2 của máy tính nhúng tí hon Raspberry Pi với nâng cấp RAM từ 256 lên 512MB, thêm 1 cổng USB và 1 cổng Ethernet.

Miễn phí!

Hết hàng